جامعه شناسی شرقی Oriental Sociology
                   کانون هم اندیشی و بازاندیشی در مسائل جامعه و جامعه شناسی

                                    www.orientalsociology.ir

 

 

"اینجا سرزمین اندیشه هاست؛ لطفاً با حضور خرد وارد شوید؛ جامعه شناسی شرقی مقدم شما را گرامی می دارد؛ به امید "پاکی و پیشرفت همگانی در بستر جامعه ای امن و آگاه"

 

کتابخانه جامعه شناسی شرقی
فرازهایی از نوشتارها
ایمان مطلق به حقیقت وضعیت موجود تنها وهمی است که انسان و جامعه اش را از رسیدن به وضعیت والای ممکن باز می دارد.(فرهنگ و حقایق اجتماعی)

همچنانکه نماز ستون دین است "مسئولیت اجتماعی" هم ستون جامعه است. ایندو از هیچ کس و در هیچ شرایطی ساقط نمی شوند!

یک جامعه شناس باید همواره چنان بگوید که در عین حال که به هیچ کس برنخورد به همه بر بخورد! و این یعنی با هیچ کس کار نداشته باشد اما با همه کار داشته باشد! اینست سختی کار یک جامعه شناس که خود از ماهیت دوپهلوی پدیده های اجتماعی بر می خیزد.

مشکل اساسی در هم اندیشی های ما "حاکمیت قلبها و تبعیت عقلها" یمان است؛ اینست که "با دل به سراغ انديشه ها مي رويم و با خرد دنبال دل"! (آیین هم اندیشی)

منظور از "حقايق اجتماعي" راستي ها و درستي هاي مورد قبول جامعه است و منظور از "وقايع اجتماعي" هر آنچه صرفنظر از حقايق اجتماعي در جامعه رخ مي دهد. (نوشتار حقایق اجتماعی و وقایع اجتماعی 1)

در رابطه با حقايق اجتماعي جامعه افراد را مي توان به لحاظ تئوريک حداقل در چهار گروه در نظر گرفت: "اصحاب وفاق"، "اصحاب نقاب"، "اصحاب نفاق" و "اصحاب فراق". (حقایق اجتماعی و وقایع اجتماعی 2)

در رأس قرار گرفتن جامعه شناسی نبايد بمفهوم اهميت و حاکميت و تعيين کنندگي بيشتر آن علم نسبت به علوم ديگر قلمداد شود بلکه تنها بايد بمفهوم "سرانجام رساننده" يا "تمام کننده" ی آنها مطرح باشد. (جامعه و جامعه شناس1)

آنها که درازکش آسمان را می نگرند تنها بهرشان از عصر جدید دیدن هواپیمایی ست که از فراز می گذرد، اما آنها که بیدار و برخاسته جهان را می نگرند همانها هستند که با هواپیما از آسمان می گذرند! (چرا جامعه شناسی شرقی؟)

عنوان "جامعه شناسي شرقي" نه در جهت مقابله جویی يا انکار و ضديت با "جامعه شناسی غربی" بلکه تنها ازين باب انتخاب شده است که چنین باور دارم که جوامع غیر غربی از جمله ايران بايد جامعه شناسي شان بنوع ديگري از آنچه در غرب جريان دارد رقم بخورد؛ خاص خویش و ساخته و پرداخته ی خویش و درخور و دربرگیرنده ی مسائل اجتماعی گوناگون خویش! (چرا جامعه شناسی شرقی؟)

فرهنگ از نظر جامعه شناسی شرقی یعنی "پندار،گفتار و کردار موافق با حقایق اجتماعی جامعه". (در ایستگاه فرهنگ 4)

نقدگرایی از همان ابتدا در بطن جامعه شناسی بوده است؛ جامعه شناس بی نقد، شیر بی دندانی ست که تنها بدرد محافظه کاری و نوازش می خورد.(مخاطبم کیست)

زبان جامعه شناسی شرقی "معمولانه" است چون "فرهنگ محور" است؛ در حوزة فرهنگ نیازمند "عمل عمومی" هستیم و این خود تابع "فهم عمومی" است پس باید در سطح فهم عموم سخن گفت.(مخاطبم کیست)

همه باید بدانیم آنگاه که از ایران و ایرانی بخوبی یاد نشود هرچه که باشیم مصداق مشت نمونة خروار خواهیم بود؛ مگر اینکه کلاً ایرانی بودن خود را انکار کنیم که در اینصورت به یقین به "هیچ اندر هیچ" تبدیل خواهیم شد! اما اگر در سراسر دنیا ذکر خیر ایران و ایرانی باشد حتی اگر هیچ چیزی هم نداشته باشیم تنها به صرف اینکه ایرانی هستیم خیلی چیزها خواهیم داشت!

ما ایرانیان از ناسزاوارترین رفتارهای اجتماعی مان یکی هم اینست که در روابط اجتماعی مان متأسفانه انگشت اتهام آورمان بیش از ذهن حقیقت یابمان کار می کند آنسان که گاه مرکب منظور یکدیگر را به باغی می رانیم که هیچ از آن علوفه نخورده است!

اصولاً واژة آزادی قایق آواره ایست رها شده در اقیانوس بی کران و متلاطم اغراض و امیال بشری که تا کنون نه سکون داشته است و نه ثبات و نه سلامت! بعد از اینش را خدا می داند!

واقعیت بهرحال چشمة جوشانی است که هرکس به هر نحو که از آن بگریزد مجبور خواهد بود با ابهام و خیال خودش را سیراب کند!

به کتابخانۀ جامعه شناسی شرقی خوش آمدید!

*****************************************************
بیایید با هر چه بیشتر خواندن کتابهای جامعه شناسی و اهدای بی منت آنها به یکدیگر، هم بر دانش جامعوی خویش بیفزاییم و هم بر ارتباط و اتحاد و همدلی خویش! جز این مگر کدام راه است که ما را به دوردستهايي كه در نظر داريم رهنمون سازد! هرچه است این کتابخانه با این هدف براه افتاده است و مدام هم در حال تکمیل شدن است؛ خوشا آنروز که شما هم با ارسال کتابهای مربوط به جامعه شناسی تان (به ایمیل وبسایت) دوستان دیگر را هم از آنها بهره مند سازید!
*****************************************************

دانلود رایگان کتاب های جامعه شناسی
كتاب چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت؟

نوشتۀ دکتر کاظم علمداری

 چرا ايران عقب ماند و غرب پيش رفت؟ دكتر كاظم علمداري

تذکر مهم:
خوبست دوستان بدانند که ارائة رایگان کتابهای جامعه شناسی در این وبسایت مطلقاً از باب کسب در آمد یا منفعت مادّی نمی باشد. در واقع صادقانه اگر بگویم نه تنها "جامعه شناسی شرقی" را از این کار هیچ نفعی نیست بلکه بی تعارف سراسر زحمت است از بابت صرف "وقت"- که بهر حال برای تهیة این کتابها از سایتها و منابع گوناگون و آماده کردن و گنجاندن آنها در قالب این وبسایت سپری می شود، و صرف هزینه- اگرچه در حد اتصال به اینترنت ناچیز باشد! ضمن اینکه مهمترین هزینه ای که یک انسان در طول حیاتش می تواند داشته باشد همان وقت است!
اما از آنجا که "جامعه شناسی شرقی"  کتاب را همچون دوست، صمیمانه گرامی می دارد و دوستداران کتاب را هم بمانند خودِ کتاب، صادقانه دوست می انگارد قطعاً مایة خرسندی اش خواهد بود که بتواند در کنار سایر کوششهایی که در زمینة جامعه شناسی در این وبسایت دارد بی هیچگونه چشمداشتی کتابهای مربوط به جامعه شناسی را نیز بتدریج برای استفادة دوستدارانش گرد هم آورد!
نکتة آخر مربوط می شود به ناشران و مؤلفان این آثار؛ در این دنیای دیجیتال که بهر حال یک رویش بی رحمی و ناسپاسی و حق نشناسی است جامعه شناسی شرقی بنوبة خود از جانب خویش و دوستان خویش و دوستدارانجامعه شناسی و کتابهای جامعه شناسی، مراتب حق شناسی و قدرشناسی و سپاسگزاری خویش را از آندو اعلام می دارد. حالیا این حداقل کاریست که می توانیم در حقشان انجام دهیم؛ و شاید هم حداکثر آن!

*************************************************************
نام کتاب: چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت؟
عنوان دیگر: -
نویسنده: دکتر کاظم علمداری
مترجم: -
در قالب: PDF
حجم: MB ۸.۵۸
تعداد صفحات: ۲۵۶ (۵۱۲ ص)
************************************************************

درباره کتاب "چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت؟" اثر دکتر کاظم علمداری
این کتاب به تصریح نگارنده اش یک اثر "جامعه شناختی" است در بررسی علل عقب ماندگی ایران از غرب، با این مسئلة محوری که " چرا ایران کشوری که روزگاری یکی از تمدنهای بزرگ جهان بود با وسعتی برابر مجموع خاک کشورهای پیشرفته ای همچون انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، بلژیک، هلند و دانمارک، امروز آنچنان عقب مانده که حتی از عهدة تولید مواد غذایی مورد نیاز خویش هم بر نمی آید؟" ...
در پاسخ به این پرسش مؤلف کتاب به بحث پیرامون عوامل مختلف مانند عوامل اقلیمی، تاریخی، دینی و فکری پرداخته و با مراجعه و استناد به منابع گوناگون نقش هر کدام را در این خصوص مورد بحث و برررسی قرار داده است؛ ... در بحث از علل تأثیرگذار، ایشان "عامل نژاد" را فاقد زمینه علمی دانسته و رد کرده اند به این دلیل که اگر نژاد در برپایی آن امپراتوری عظیم باستان دخیل بوده است پس در وضع کنونی هم باید دخیل باشد، در اینصورت دیگر هیچ جای سرزنشی برای وضعیت امروزی باقی نمی ماند! ... ایشان "عوامل اقلیمی" بخصوص وضعیت جغرافیایی خشک و کمبود آب در کشور را بی تأثیر نمی دانند اما آن را دلیل اصلی عقب افتادگی ایران نمی دانند! ... نقش عوامل فکری و عقیدتی و مذهبی و نیز نقش عوامل خارجی مانند حملات ویرانگر قبایل همسایه در قرون گذشته و استعمار یا استثمار در قرون اخیر را هم همینطور! ... 
در نهایت ایشان علت اصلی عقب ماندگی ایران را "ادغام سه نهاد اقتصاد و سیاست و دین" با یکدیگر می دانند چه وحدت و همدستی آنها را مانع بزرگی می دانند در برابر شکل گیری و گسترش اصل اساسی توسعه و پیشرفت در بستر جامعه یعنی "رقابت"! بر این اساس روشن است که ایشان در نهایت به جدایی و استقلال عمل این سه نهاد از هم نظر دارند! ...
برای آنها که می خواهند با مراجعه به یک اثر، در کوتاه مدت مطالب زیادی در رابطه با علل عقب ماندگی ایران و پیشرفت غرب بیاموزند توصیه می کنم حتماً این کتاب را بخوانند! اما با حوصلة و تأمل فراوان! چه مؤلف آن با صرف روزگاری از عمر خویش به منابع گوناگون سرکشیده است تا اینک من و شما تقریباً بی نیاز از آنها در یک جلد کتاب به اطلاعات ارزشمندی دست یابیم!


لطفاً پس از کلیک بر روی لینک اندکی شکیبا باشید تا فایل برای برداشت آماده شود.

لینک دانلود رایگان کتاب "چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت؟- کاظم علمداری"


+ در رابطه با هر کتاب توضیح مختصری لازم است تا خوانندگان پیش از دانلود و یا در حین دانلود آن را مطالعه کنند. از آنجا که مدیریت این وبسایت کاملاً دست تنهاست و فرصت تهیه این توضیحات را ندارد اگر که دوستان و دوستداران جامعه شناسی شرقی در برآورده ساختن این امر مهم دستگیر ما باشند بسیار مایۀ سپاس جامعه شناسی شرقی و سایر دوستان خواهد بود. در ضمن هر مطلبی که در این خصوص به دست ما برسد مشخصاً به نام فرستنده اش درج خواهیم کرد. 

+ اگر در این میان جای خالی کتابی را احساس می کنید آن را به ما معرفی کنید یا برای ما ارسال کنید تا مورد استفادۀ دوستان دیگر قرار بگیرد.

+ زمان کوتاه دانلود هر کتاب، آن اندازه بزرگ است که شما در قالب یک نظر، ردپایی از خویش در قلب جامعه شناسی شرقی بجای بگذارید.

لينك نظردهي


کلمات کلیدی:

درباره وبسايت

"جامعه‌شناسی شرقی" پایگاه اندیشه‌های اجتماعی و تفکرات جامعوی یک جامعه‌شناس شرقی-ایرانی است که با شعار "پاکی و پیشرفت همگانی در بستر جامعه‌ای امن و آگاه"، از موضعی کاملا مستقل می‌کوشد با هویتی شرقی "بازاندیشانه و آزاداندیشانه" از یک‌سو به تجزیه و تحلیل علم‌الاجتماعی بپردازد که اساساً ساخته و پرداختۀ غرب است و از سوی دیگر به مطالعۀ انتقادی و هدف‌گرایانۀ جامعه‌ای بپردازد که دیریست دوران گذار خویش را سپری می‌کند و اینک لبریز از مسائل جامعوی گوناگون گردیده است.
بدیهی‌ست که در این راستا جامعه‌شناسی شرقی بی‌نیاز از هم‌اندیشی‌های گسترده و عالمانه نخواهد بود فلذا از دوستان صاحب‌نظر در زمینه‌های گوناگون انتظار می‌رود نقدها و نظرات عالمانۀ خویش را از جامعه‌شناسی شرقی دریغ نفرمایند.
جهت ارتباط با مدیریت وبسایت می‌توانید با یکی از گزینه‌هاي زیر مکاتبه فرمایید: orientalsociology@ymail.com
2011shiran@gmail.com
shiran.1390@mihanmail.ir
OrientalSociology@facebook.com
ir.linkedin.com/in/hosseinshiran
Viber: 09204503398

امکانات وبسايت